Kurs na wychowawcę kolonijnego

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

Kolonie… Letnie, zimowe, na drugim krańcu państwa lub tuż za rodzinną miejscowością. Nierozerwalnie związane z dzieciństwem. Pamiętasz wychowawcę? … i dlatego nasz program powstał z myślą o  tych cudownych mentorach młodzieży kolonijnej! Chcemy aby ich było jak najwięcej dla naszych dzieci! Jeśli bycie właśnie takim wychowawcą to Twoje “ja” – zapraszamy na kurs! Przygotujemy Cię do wszystkiego od podstaw.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Koordynacja rekreacji dziecięcej
  • podstawowe informacje nt.  pracy władz oświatowych
  • planowanie rekreacji dla dzieci – zakres prawny
  • kierowanie wypoczynkiem a elementy pedagogiki i psychologii rozwoju
 • Animacja wypoczynku
  • opis zespołów wychowawczych
  • planowanie i przestrzeganie rozkładu dnia
  • sporządzanie zasad uczestnika
 • Planowanie pracy wychowawczej
  • metody tworzenia planu wychowawczego grupy oraz ich realizacji
  • dokumentacja wychowawcy oraz jego zadania
 • Zajęcia ruchowe oraz wychowanie fizyczne
  • opisanie zajęć ruchowych
  • podstawowe informacje o nauce pływania oraz zasady bezpieczeństwa
  • przegląd gier ruchowych oraz zespołowych
  • planowanie lekcji dla dzieci niepełnosprawnych
 • Turystyka i krajoznawstwo:
  • podstawowa wiedza z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  • planowanie wycieczek oraz biwaków
  • gry w terenie
 • Zajęcia kulturalne
  • opisanie lekcji kulturalnych oraz ich planowanie
  • gry i zabawy świetlicowe
  • planowanie uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk oraz pisanie kronik
 • Lekcje techniczne:
  • rola i zadania lekcji technicznych
  • rodzaje lekcji technicznych
  • prowadzenie lekcji technicznych
 • Planowanie wypoczynku a bezpieczeństwo:
  • zasady bezpieczeństwa nieletnich.
  • opis prawny nt. ochrony zdrowia i higieny
  • podstawowa wiedza nt. pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ