Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • cele pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • metody zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci,
 • problemy w pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • rodzaje wychowania przedszkolnego,
 • wczesna edukacja a formy alternatywne i aktywizujące,
 • techniki integracji w edukacji wczesnoszkolnej,
 • techniki edukacji ruchowej,
 • lekcje domowe i teatralne,
 • znacząca opinia we wczesnej edukacji,
 • przedstawienie oraz omówienie programów i podręczników szkolnych w edukacji  wczesnoszkolnej .

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ