Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Przedstawienie podstawy kreowania koncepcji PR.
 • Podstawowa wiedza z zakresu autoprezentacji.
 • Public relations a administracja publiczna.
 • Działania PR a kwestie finansowe.
 • Rozpoznanie graficzna firmy.
 • Opisanie sprzedaży B2B
 • Potrzebne słownictwo podczas wystąpień publicznych
 • promocja w internecie
 • Komunikacja z mediami
 • Kierowanie imprezami promocyjnymi
 • Omówienie trudnych sytuacji i metody ich rozwiązania
 • Kwestie prawne działalności agencji public relations
 • Opisanie i omówienie zachowań kulturowych oraz zachowań konsumenckich.
 • Branże powiązane z public relations.
 • Dział opisów promocyjnych.
 • Redagowanie oraz przekazywania wiadomości i odpowiedzi do prasy.
 • Opracowywanie planów w działaniach public relations.
 • Praca z kamerą i mikrofonem – zajęcia warsztatowe.
 • Reguły działania w sprawach związanych z naruszeniem przepisów firmy,marki albo osób firmy poprzez publikacje w mediach.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ