Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Rozpoczęcie dialogu

  • skuteczne przywitanie klienta
  • przedstawienie siebie oraz firmy
  • wzbudzanie zainteresowania klienta
 • Opis doskonałego telemarketera
 • Skuteczna komunikacja
  • wypracowanie poprawnego tonu głosu
  • sprawne wykorzystanie słownictwa
  • techniki poprawnego formułowania pytań i umiejętność słuchania
  • umiejętność argumentacji
  • określenie oczekiwań klientów oraz ich przegląd
 • Rozmowa w nieprzyjemnych sytuacjach z klientami
 • Techniki zakończenia dialogu handlowego

  • uzgodnienie ceny, negocjacje
  • umiejętność przewidywania gotowości klienta do zakupu
  • techniki przekonania klienta do zakupu

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ