Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Problemy sieci LAN
  • Rodzaje sieci
  • Złącza sieciowe
  • Model OSI i model DoD
  • Zasady sieciowe
  • Określenie adresu IP
  • Analiza prawidłowej konfiguracji protokołów TCP/IP
  • Środowiska sieciowe
  • Sprzętowe składniki sieci
 • Systemy operacyjne dot. sieci
  • Typy licencji Windows Server 2008
  • Instalacja systemu Windows Server 2008 R2
  • Budowa serwera jako kontrolera domeny
  • System operacyjny Linux
 • Kierowanie danymi oraz dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
  • Konta użytkowników
  • Reguły zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej
  • Polityka bezpieczeństwa
 • Budowa i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  • Budowa urządzeń sieciowych
  • Telefonia internetowa – VOiP
  • Zabezpieczenia zasobów sieciowych
 • Ocena oraz naprawa lokalnych sieci komputerowych
  • Kontrola działania sieci
  • Narzędzia diagnostyczne
  • Typy usterek sieciowych i ich przyczyny
  • Metody rozwiązywania kłopotów
  • Wzory problemów dostępu do sieci i sposoby ich rozwiązania
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
  • Cele modernizacji sieci
  • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ