Specjalista ds. ochrony środowiska

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Oferowany przez nas kurs pozwoli Panu/i na zorientowanie się w najnowszych przepisach związanych z ochroną „Matki Ziemi”. Podczas szkolenia podejmiemy wszelkich starań aby cała wiedza była przekazana w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chodzi o to aby każdy absolwent naszego kursu mógł swoją wiedzę spożytkować i obrócić teorię w praktykę by walczyć o zdrowsze powietrze, grunty, wody itp.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o prawie wspólnotowej.
  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska:
   • układ, zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska
   • obowiązki związane z organizacją i przedsiębiorstwami wynikające bezpośrednio z ustawy, (funkcjonowanie oraz inwestycje z uwzględnieniem najnowszych zmian).
 • Prawo wykonawcze do ustawy POŚ:
   • przedstawienie i objaśnienie przepisów
   • praktyczna wiedza z przepisów wykonawczych (zdobycie pozwoleń, zgłoszenia, opracowanie informacji o korzystaniu z przyrody i wnoszenie opłat)
   • przedstawienie modyfikacji obejmujące pozwolenia zintegrowanego
  • analiza nowych  zasad spisywania wniosków o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.
 • Zobowiązania monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze dotyczące z korzystaniem z przyrody:
   • omówienie istotnych obowiązków,
   • bieżące terminy wykonania obowiązków sprawozdawczości,
   • reguły koniecznego opracowywania raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
   • reguły monitorowania korzystania ze środowiska i obowiązki,
   • zobowiązania ewidencyjne i ich podstawy prawne – wymagania bieżące oraz planowane modyfikacji,
  • typy i wzory dokumentów dot. sprawozdań i metody wypełniania.
 • Realizacja inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska
   • ochrona środowisku i sposoby naprawy,
   • metody obchodzenia się z substancjami chemicznymi (REACH),
   • baterie i akumulatory – reguły pobierania i zwrotu ,dokumenty przyjęcia akumulatorów, konieczne  sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
  • zobowiązania przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i  depozytowej.
   Ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska
 • Gospodarka odpadami – Ustawa o odpadach z  2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:
  • omówienie podstawowych definicji i pojęć dot. gospodarki odpadami.
  • przedstawienie modyfikacji z regułą bliskości.
  • reguły postępowania z nietypowymi odmianami odpadów oraz odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami.
  • reguły prowadzenia obowiązkowych uzgodnień administracyjnych.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ