Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości

  • Zakładanie i prowadzenie firmą,
  • Omówienie problemów aktywów i pasywów
  • Kierowanie operacjami gospodarczymi
  • Rejestr potwierdzeń księgowych w Księdze rachunkowej
  • Podstawowe operacje bilansowe i wynikowe
  • Kontrola finansowa
  • Podsumowanie finansowe
  • Zarządzanie księgowości a etyka
  • Programy komputerowe do prowadzenia księgowości
 • Omówienie kwestii publiczno-prawnej
  • Ogólne prawa i instytucji finansowych na temat podatków w Polsce
  • Podatek VAT
  • Podatki dochodowe – sposoby opodatkowania firmy
  • Zestawienia podatkowe i wzory zarządzanie księgami podatkowymi
  • Ogólne reguły obliczania podatków oraz opłat naliczonych dla przedsiębiorstw
  • Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ