Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy z psychologii oraz socjologii w pracy jako opiekun osoby niepełnosprawnej
 • Obszar z zakresu anatomii i patologii człowieka
 • Podstawy języka migowego
 • Udzielanie prawidłowej kondycji fizycznej osobom niepełnosprawnym
 • Metody wspierania prawidłowego rozwoju osoby niepełnosprawnej
 • Umiejętności miękkie niezbędne w opiece nad osobą niepełnosprawną
 • Leczenia zajęciowe i aktywizacja
 • Podstawowa wiedza przedsiębiorczości
 • Zasady prawne z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną
 • Pomoc przedmedyczna

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie