Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Analiza materiałów, narzędzi i metod remontowych
 • Tapetowanie
  • Sprawdzenie stanu gruntu i jego udoskonalenie
  • Błędy podczas tapetowania
  • Zdobnictwo i fakturowanie
  • Wentylacja pomieszczeń
  • Działania przeciwwilgociowe, cieplne i dźwiękowe
  • Wiedza z zakresu materiałów budowlanych
 • Murowanie
  • odczytywanie rysunków technicznych
  • dobieranie części wykorzystywanych do technik murarskich;
  • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
  • planowanie zapraw murarskich;
  • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
  • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
  • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina, z otworami okiennymi,drzwiowymi oraz z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
  • wykonywanie łuków i sklepień;
  • murowanie kominów, gzymsów i attyk;
  • wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
  • osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
  • spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
  • umieszczanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
  • rozkładanie i składanie rusztowań do robót murarskich.
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
 • Zasady BHP i ppoż na stanowisku pracy

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie