Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem
  • Podstawowa wiedza o komponentach komputera
  • Opisanie historii systemów Windows oraz umiejętność korzystania z systemów (XP, Vista, 7).
  • Kierowanie aplikacjami
  • Prowadzenie systemem i kierowanie kontami użytkowników
  • Tworzenie ochrony antywirusowej
  • Rozstrzyganie podstawowych problemów
 • Obsługa e-mail i korzystanie z Internetu
  • Obsługa e-mail.
  • Problemy korzystania z Internetu, skuteczne metody wyszukiwania wiadomości.
 • Projektowanie tekstów, rysunków oraz prezentacji multimedialnych
  • Budowanie nowych dokumentów różnego rodzaju i kierowanie już utworzonymi.
  • Zmiany tekstu.
  • Podstawy z zakresu zmian kształtu oraz wyglądu tekstu.
  • Dodawanie grafiki do plików różnego typu.
  • Budowanie i formatowanie grafiki.
  • Budowanie prezentacji multimedialnych (prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, prowadzenie prezentacji).
  • Publikowanie prezentacji.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • Obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu.
  • Transfer materiałów multimedialnych do komputera.
  • Analiza formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • Przedstawienie problemów ze zdrowiem fizycznym oraz psychiczny wynikających z korzystania z komputera (metody uniknięcia chorób wzroku, kręgosłupa oraz zagrożeń psychicznych).
  • Problem anonimowości kontaktów i ryzyko z tym związane. Przestrzeganie reguły bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.
  • Prawa autorskie oraz sposoby ich naruszania.
 • Podstawowa wiedza z zakresu e-nauczania
  • Korzystanie z platform e-nauczania oraz z dziennika elektronicznego.
  • Dodawanie treści dydaktycznych.
  • Kontrola aktywności ucznia.
  • Strony edukacyjne: omówienie rejestracji, wykorzystanie oraz pobieranie materiałów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie