Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawowa wiedza nt. przedsiębiorczości w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • rynek polski a rynek europejski;
 • wymagane kompetencje twarde i miękkie liderów;
 • przedstawienie problemów dot. leasingu;
 • podział przedsiębiorstw ( sprawy prawne i typy działalności);
 • osiągalne rodzaje pomoc ze strony Unii Europejskiej;
 • działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • systemy księgowe w MŚP;
 • wytypowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
 • problemy w planowaniu biznesplanu;
 • problemy finansowa firmy;
 • omówienie problemów faktoringu i franchisingu;
 • kierowanie dokumentacją urzędową.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie