Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Przebieg wymiany wiadomości a granice komunikacyjne 
  • bariery osobiste
  • bariery organizacyjne
 • Zamiar i określenie komunikacji:
  • wypracowanie standardu komunikacji,
  • przeznaczenie organizacji a zamiary osobiste,
  • skutki komunikacji na współprace pracowników.
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  • zachowywanie prawidłowości w komunikacji,
  • prawidłowe konstruowanie pytań,
  • wiadomości a opinia odbiorcy w komunikacji,
  • komunikaty pro-aktywne i reaktywne.
 • Metody postępu efektywności komunikacji w praktyce:
  • dobranie metod do celu komunikacji,
  • dobranie własnej formy komunikacji do rozmówcy,
  • wypowiadanie swojego stanowiska i zdania,
  • komunikacja pośrednia i bezpośrednia
 • Komunikacja niewerbalna – postawa i emocje:
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów,
  • odzwierciedlanie i opinia sygnałów niewerbalnych.
 •  Sporządzanie prawidłowych praktyk komunikacyjnych- sporządzenie reguł efektywnej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie