Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zasady wykorzystania dofinansowania;
 • Sposoby angażowania się według możliwego zasięgu;
 • Wiedza praktyczna dot. kreowania projektów:
  • planowanie projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem metodologicznym,
  • sposoby pomocy finansowej i gospodarowanie budżetem,
  • przedstawienie i wypisywania kart ocen formalnej i merytorycznej projektu,
  • analiza powszechnych błędów projektowych.
 • Kierowanie dokumentami związanymi z projektem:
  • wyznaczenie planu/idei projektu i opisanie jego koncepcji,
  • wyznaczenie celów i planów projektu,
  • określenie systemu oceniania,
  • reguły poprawnego tworzenia wniosku o pomoc finansową oraz biznesplanu inwestycji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie